Fixed negotiation offsets

master
Andreas Schneider 6 years ago
parent 69aa8d81f6
commit a739a9b4bb

2
.gitignore vendored

@ -1,4 +1,4 @@
/.idea
vendor/
/src/calanonsync/vendor/golang.org/x/
/pkg
/bin

@ -36,10 +36,10 @@ func negotiate() []byte {
put32(ret[12:], uint32(flags)) // flags
put16(ret[16:], 0) // NT domain name length
put16(ret[18:], 0) // NT domain name max length
put32(ret[20:], 20) // NT domain name offset
put32(ret[20:], 0x20) // NT domain name offset
put16(ret[24:], 0) // local workstation name length
put16(ret[26:], 0) // local workstation name max length
put32(ret[28:], 20) // local workstation name offset
put32(ret[28:], 0x20) // local workstation name offset
return ret
}

Loading…
Cancel
Save